Devolucions

Devolucions

8.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els productes comprats a la pàgina web de l'administrador es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s dins el termini de 24 hores a la recepció o com a màxim de 5, dies naturals comptats des de la data de lliurament i que es compleixi el que estipula el contracte de compra del servei.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per protegir el producte.

Per al cas que no es pugui fer amb l'embolcall amb què es va lliurar, l'USUARI / CLIENT, haurà de tornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'empresa de l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles.

Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no demanats expressament fora de catàleg o en els que marqui el contrari expressament en la descripció.
S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l'embolcall, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI / CLIENT.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

  • Informar les 24 hores de rebre la comanda i sempre abans de 5, dies naturals des de la recepció del producte vol ser retornat. La informació es pot fer via correu a, contact@ildas.es
  • L'administrador de la pàgina web informarà a l'USUARI / CLIENT, de la direcció a la qual ha d'enviar el producte.
  • L'USUARI / CLIENT, ha de retornar el / els productes mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar l'usuari / client.
    Informar a l'administrador de la pàgina web de la missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

8.2. REEMBOSSAMENTS L'USUARI / CLIENT

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI / CLIENT les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'USUARI / CLIENT dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

>